Radon og sundhed – hvor farlig er strålingen?

! Sponsoreret indhold !

Radon er en sundhedsskadelig luftart, der findes i alle hjem. Koncentrationen af radon bør være under kontrol for at mindske den sundhedsskadelige effekt.

Derfor bør du kende til radonniveauet i netop dit hjem.

Hvordan kan radon beskadige dit hjem?

Først og fremmest er radon en radioaktiv ædelgas, der findes i de øverste jordlag i Danmark. Radon er en luftart og kan derfor hverken ses, lugtes eller smages. Radon siver ind i bygninger via revner i betonen, utætte samlinger, revner i vægge, sprækker i fundamentet eller ved privat vandboring.

Koncentrationen af radon kan yderligere øges, hvis der er stor temperaturforskel på inde- og udeklimaet. Denne forskel medfører et undertryk i boligen, som derved suger mere radon op fra jorden og ind i boligen. Endvidere har vindtrykket også stor betydning for mængden af radon, da der igen kan opstå et undertryk. Det er især områder med moræneler, smeltevandsgrus samt morænesand, der tilfører mest radon til boligerne.

Sundhedsskadelig påvirkning

Det er især i boliger med dårlig ventilation, at koncentrationen af radon øges – og dermed forøges risikoen for sundhedsskader. Det er dog vigtigt at pointere, at ingen hjem kan blive helt fri for radon, da der altid vil findes lave koncentrationer i udeluften.

Radon kan have en betydelig påvirkning af dit helbred. I værste tilfælde kan radon være hovedårsagen til lungekræft. Når radon siver ind i huset, kan det sætte sig på blandt andet støv- og røgpartikler. Når dette indåndes, kommer partiklerne ned i lungerne, hvor nogle af partiklerne bliver siddende, og andre kan afgive stråling. Det tager mellem 10 og 40 år at udvikle lungekræft forårsaget af radon.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er omkring ni procent af de diagnosticerede lungekræftdiagnoser forårsaget af radon. Dette svarer til omkring 300 dødsfald forårsaget af lungekræft om året. Desuden foretager Kræftens Bekæmpelse diverse undersøgelser omhandlende børn, som er omgivet af store mængder radon, og som dermed har øget risiko for at få lymfatisk leukæmi.

Mindsk niveauet af radonstråling

Hvis du ønsker at kende til koncentrationen af radon i dit hjem, kan du købe en radonmåler og placere den i det rum, hvor du opholder dig mest. Efter to til tre måneder vil du kunne indsende måleren og få dit resultat. Denne radonmåling koster cirka 500-1000 kr.

Den maksimale koncentration af radon er fastsat til 100 Bq/m3 af WHO. Ved nybyggede huse eller store renoveringsprojekter bør koncentrationen ligge under denne måling. Hvis sidstnævnte er din nuværende situation, kan du her få mere information om, hvad du bør være ekstra opmærksom på.

Hvis du har et højt radonniveau i dit hjem, bør du først og fremmest optimere din ventilering. Desuden vil det have en positiv effekt, hvis du sørger for at lufte ud. Naturlig udluftning vil medvirke til en hurtigere fortynding og dermed hurtig fjernelse af radon. Dog skal du være opmærksom på, at radonniveauet hurtigt vil stige igen, når vinduerne lukkes, hvorfor det er vigtigt at lufte ud regelmæssigt.

Hvis du er ryger, bør du mindske dit rygeforbrug, da radon bliver forstærket af røg. Faktisk har passiv rygning også en sandsynlig betydning for en øget risiko for radon.